De Hr.Ms. Hoogeveen


Inspectie Hr.Ms. Hoogeveen


Rob Dros keurt de Hr.Ms. Hoogeveen


Romp Hr.Ms. Hoogeveen

Dros Nauticde experts
 in aankoopkeuringen
  en taxaties

Hr.Ms. Hoogeveen

Keuring Hr.Ms. Hoogeveen - 150714/RDI - Dros Nautic

Begin juli ’14 kreeg  Dros Nautic een bijzondere en eervolle opdracht voor het keuren van de ex. houten Mijnenveger M 827  “Hoogeveen”  van de Kon. Marine.

Deze houten mijnenveger van bijna 50 mtr. lang is gebouwd met Marchal hulp (VS) in 1956 bij Werf de Noord in Alblasserdam op aluminium spanten met daarop teak en mahonie houten gangen (composietbouw) met een bevestiging door duizenden RVS slotbouten. ( anti magnetische romp) Aan de buitenkant bestaat de huid uit ca. 5 cm dikke teak gangen en aan de binnenkant uit ca. 4 cm dikke mahonie gangen.

Tussen de twee houtlagen is een impregnerend doek gespannen. De “Hoogeveen” is van 1956 tot 1996 in dienst geweest van de Kon. Marine / Den Helder onder nummer M  827 en werd behalve voor het vegen van mijnen ook ingezet voor patrouille diensten, observatie en begeleiding.

De Marchal hulp van de Amerika had 2 doelen: A) het vegen van de tienduizenden mijnen in de Noordzee - gelegd in 2e wereldoorlog - om de havens van Hamburg en Bremen weer bereikbaar te maken na de oorlog via de ET route boven de eilanden en  B) om de werven in Nederland weer aan werk te helpen na jaren van stilstand gedurende de oorlog. De Mijnenveger ‘Hoogeveen” is van de Dokkumklasse; het grootste type kust mijnenveger. Er zijn in de vijftiger jaren ca.  68 houten mijnenvegers van verschillende grootte en klassen in Nederland en het buitenland voor de Nederlandse Marine gebouwd.

 

In 1999 is de mijnenveger Hr. Ms. Hoogeveen voor het symbolische bedrag van 1 gulden in het bezit gekomen van de Stichting Vrienden Van de Koninklijke Marine (VVKM) met als doel dit schip voor het nageslacht te behouden.

 

Dros Nautic kreeg de eervolle keuringsopdracht voor het keuren van de romp van de “Hoogeveen “  van de VVKM begin juli ’14, door  de 20 jarige ervaring bij het keuren van o.a. houten schepen en de goede naam die in die periode is opgebouwd.

 

Het de bedoeling dat de voormalige Mijnenveger komt te liggen in de haven van het Marine Museum Willemsoord in Den Helder. Er moesten zekerheden komen dat de romp van het schip - met name het onderwaterschip – nog in voldoende conditie was om het vertrouwd als museumschip in de museum haven (oude Rijkswerf / Den Helder) te kunnen neerleggen. Dat was de reden om Dros Nautic een nadere inspectie van de romp te laten uitvoeren die plaats vond op 15- en 16 juli ’14 bij de periodieke dok beurt op de Marinewerf in Den Helder.

 

Met de uitvoering van de door Dros Nautic gegeven adviezen voor het onderwaterschip - bijvoorbeeld het monteren van RVS platen op voormalige huiddoorgangen;  het plaatselijk opnieuw afdoppen van de RVS boutkoppen en waar nodig afkitten van gangen met een speciale rubberkit - kan de “Hoogeveen” nog jaren vertrouwd blijven liggen in de Marine Museum Willemsoord voor een interessant bezoek van museum bezoekers.

Zie ook de website van www.mijnenvegerhoogeveen.nl  ;   www.stichtingvriendenvandekoninklijkemarine.nl  en www.marinemuseum.nl

Wilt u instructie en advies?

Dros Nautic geeft instructie en persoonlijk advies aan individuele jachteigenaren en de bemanning op uw eigen schip. Bel met Rob Dros op 0031(0)6 22 48 04 32. om een afspraak te maken.