nederlandsenglish

Rob D.Dros
Hiswa Qualified Yacht Surveyor, Hiswa Aankoopexpert

Rob Dros inspecteert
Inspectie accu's en elektrische systemen

Rob D. Dros

Dros Nauticde experts
 in aankoopkeuringen
  en taxaties

Rob D. Dros

Ruim veertig jaar praktijkervaring

Dros Nautic steunt op de 40 jarige praktijkervaring van Rob D. Dros in de watersport, waarvan bijna 25 jaar gespecialiseerd als expert in aankoopkeuringen. Het bureau voor keuring en taxatie van pleziervaartuigen, werd in 1994 opgericht. In deze periode zijn ca. 4000 aankoopkeuringen en taxaties van zeil- en motorjachten uitgevoerd.

Rob D. Dros is Hiswa/N.V.E.P. Qualified Yacht Surveyor en als 2e in Nederland gecertificeerd als IRYS International Registered Yacht Surveyor. (Register niet meer actief).

Voor Taxaties is Rob D. Dros gecertificeerd door de Hiswa als Hiswa Qulified Valuer en door de Vereniging van Register Taxateurs ( VRT) als Register Taxateur.

Opleiding en bijscholing

Na de Hogere Zeevaartschool (3e Stuurman Grote handelsvaart/Werktuigbouw) en diverse opleidingen van ANWB/KNWW op het gebied van de watersportinstructie, heeft Rob D. Dros specifieke technische opleidingen gevolgd, zoals de opleiding voor het certificaat Gastechniek Plezierjachten, applicaties- jachtmotoren, jachttuigages, staalbouw, aluminiumbouw, houtbouw en polyesterbouw. Om “bij te blijven” volgt hij periodiek diverse applicaties van Hiswa, NVEP en het VRT in het kader van een formeel PE systeem (Permanente Educatie)

Publicaties

Veiligheid en plezier in het varen gaan hand en hand met kennis van zaken bij het zeilen, het manoeuvreren met de motor, het kunnen omgaan met instrumenten en veiligheid en het uitvoeren van kleine of grote reparaties. De jarenlange ervaring van Rob D. Dros staat borg voor een goede kennisoverdracht. Hij was onder andere schrijver van het bekende boek Leidraad voor Zeilers. Diverse artikelen van zijn hand zijn opgenomen in watersporttijdschriften als YachtFocus Magazine en Yacht Vision.

Afspraak met Dros Nautic

U kunt Rob D. Dros rechtstreeks bellen of sms'en op 0031(0)6 22 48 04 32 of mailen op rob@drosnautic.nl voor vragen of het plannen van het keuren van een boot.